خرطوم 32 مم 50 مترمقاوم برتقالى بيت هندسة
1,192.10 E£ 1,192.10 E£ 1192.1000000000001 EGP
خرطوم 25 مم 50 مترمقاوم رمادى بيت هندسة
698.05 E£ 698.05 E£ 698.0500000000001 EGP
خرطوم 23مم45 مترمقاوم رمادى بيت هندسة
714.30 E£ 714.30 E£ 714.3000000000001 EGP
خرطوم 23 مم 45 متر برتقالى بيت هندسة
545.06 E£ 545.06 E£ 545.0600000000001 EGP