روزتة مشط 16 مم السويدى
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
روزتة مشط 6 مم السويدى
6.00 E£ 6.00 E£ 6.0 EGP
روزتة مشط 4 مم السويدى
5.00 E£ 5.00 E£ 5.0 EGP
روزتة مشط 10 مم السويدى
8.75 E£ 8.75 E£ 8.75 EGP