باور سبلاىmdr60
400.00 E£ 400.00 E£ 400.0 EGP
دى فى ار 8 قناه DVR208Q-K1
3,000.00 E£ 3,000.00 E£ 3000.0 EGP
ادابتور 1 امبير ADAPTER 1A
55.00 E£ 55.00 E£ 55.0 EGP
دى فى ار 8 قناه DVR108G-F1
1,285.00 E£ 1,285.00 E£ 1285.0 EGP
دى فى ار 32 قناه DVR232Q-K2
12,000.00 E£ 12,000.00 E£ 12000.0 EGP
باور سبلاى 30 امبير
340.00 E£ 340.00 E£ 340.0 EGP
باور سبلاى 20 امبير
250.00 E£ 250.00 E£ 250.0 EGP
باور سبلاى 10 امبير
145.00 E£ 145.00 E£ 145.0 EGP